Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Stichting Aalten Promotie   PRIVACYVERKLARING

Stichting Aalten Promotie  eigenaar van de website www.welkominaalten.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:

Stichting Aalten Promotie
Postbus 113
7120 AC Aalten

Broekstraat 34
7122 LC Aalten

info@sap-aalten.nl
Terugbelverzoek via info@sap-aalten.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Aalten Promotie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich inschrijft voor onze mailingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
Naam
Achternaam
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sap-aalten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Aalten Promotieverwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of opgevraagde informatie

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Aalten Promotieneemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Aalten Promotietussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Aalten Promotie bewaart uw persoonsgegevens tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Aalten Promotieverstrekt persoonsgegevens nooit aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Aalten Promotiegebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sap-aalten.nl. Stichting Aalten Promotie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beeldmateriaal
Wij organiseren regelmatig evenementen. De foto’s en video's die daar worden gemaakt, door onze medewerkers, willen wij soms publiceren op de website of op sociaal media. Mocht u, om welke reden dan ook, bezwaar tegen bepaalde content hebben, dan wordt deze op uw verzoek direct verwijderd.

Wij vinden uw privacy uitermate belangrijk en voelen ons verantwoordelijk voor de gegevens die u ons in goed vertrouwen heeft gegeven. Wij zullen daar, naar eer en geweten, integer mee om gaan. Voor vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen houden wij ons graag beschikbaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Aalten Promotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sap-aalten.nl.

 

Mei 2018 © Stichting Aalten Promotie

Diese Veranstaltungen im Zentrum von Aalten werden möglich gemacht, insbesondere durch:

Interreg Deutschland NederlandInterreg Deutschland Nederland

Unterstützt bei den Europäische UnionUnterstützt bei den Europäische Union

EuregioEuregio

Stadtmarketing AaltenStadtmarketing Aalten